Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Genel

Vergi Ahlakı ve Bilinci Konferansı ve Ödül Töreni

03 Nisan 2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Kadir ÇİÇEK’in katılımlarıyla Vergi Ahlakı Konferansı düzenlenmiş olup, Defterdarlığımız ve Bayburt Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmiştir.

Sayın Müsteşarımız H. Abdullah KAYA’nın İlimiz Valiliğini ve Üniversite Rektörlüğünü Ziyareti Etti

SAYIN MÜSTEŞARIMIZ H. ABDULLAH KAYA VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I VE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SELÇUK ÇOŞKUN’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Bakanlığımız Müsteşarı H. Abdullah Kaya, Vali Ali Hamza Pehlivan ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Selçuk Coşkun’u  ziyaret etti.

Vali Pehlivan ile Rektör Çoşkun’u, makamlarında ziyaret eden Müsteşarımız Kaya çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde Defterdarımız Yüksel Ertekin de yer aldı.

Bayburt Valiliği Ziyareti

 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Ziyareti

 

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuç Duyurusu

BAYBURT DEFTERDARLIĞI  

GELİR  MÜDÜRLÜĞÜNDE HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN  İŞÇİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN SINAV SONUÇ DUYURUSU

 

Defterdarlığımız Gelir  Müdürlüğünce yapılan hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için 15/03/2018 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucu;

 

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı Çalışmakta Olduğu Birim Sınav Tarihi Sözlü Sınav Sonucu
56*******44 Hacı Murat HELVALI Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 15.03.2018 BAŞARILI

 

 

 

 

İlan edilmiştir.

İlgili mevzuat uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

16.03.2018

BAYBURT DEFTERDARLIĞI

SINAV KOMİSYONU

Bayburt Defterdarlığı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

İLAN

Defterdarlığımızca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlgililere ilanen tebliğ olunur.20/02/2018

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

BAŞVURU DURUMU

56*******44

Hacı Murat HELVALI

Kabul

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasından Ziyaret

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İbrahim Yumak ve beraberindeki heyet, Defterdarımız Yüksel ERTEKİN’i makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede ilimizdeki yatırımlar hakkında değerlendirmeler yapılmış olup, ayrıca yapılması gereken işler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.