Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonu;

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

Bayburt Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu:

Misyon;

Bayburt Defterdarlığı, çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi hizmet kalitesini evrensel standartlara ulaştırarak vatandaşımızın talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak; Maliye Politikası çerçevesinde kamu gelirlerini toplamak, harcamalarını yapmak, kamu muhasebesini tutmak hizmetlerini etkin verimli sürdürülebilir ve vatandaş odaklı bir şekilde yapmak.

Vizyon;

Defterdarlık tarihinin dayandığı güçlü değerlerden aldığı tecrübe ile geleceğe etkin, çevik ve verimliliğimizle toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımını sınır tanımadan sunmak.