7143 SAYILI KANUNUN TANITIM TOPLANTISI

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Hakkında Defterdarlığımızca 02/07/2018 tarihinde Saat 14:00 da İlimiz Meslek, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.