7143 SAYILI KANUNUN TANITIM TOPLANTISI

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Hakkında Defterdarlığımızca 27/06/2018 tarihinde Saat 14:00 da İlimiz SMMM ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.