Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuç Duyurusu

BAYBURT DEFTERDARLIĞI  

GELİR  MÜDÜRLÜĞÜNDE HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN  İŞÇİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN SINAV SONUÇ DUYURUSU

 

Defterdarlığımız Gelir  Müdürlüğünce yapılan hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için 15/03/2018 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucu;

 

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı Çalışmakta Olduğu Birim Sınav Tarihi Sözlü Sınav Sonucu
56*******44 Hacı Murat HELVALI Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 15.03.2018 BAŞARILI

 

 

 

 

İlan edilmiştir.

İlgili mevzuat uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

16.03.2018

BAYBURT DEFTERDARLIĞI

SINAV KOMİSYONU